Építményadóról másképpen!

A SHV novemberi számában településünk képviselője tájékoztatást adott az építményadó változásairól.

Az alábbiakban szeretnék néhány gondolatot fűzni eme cikkhez, majd egy valós példán keresztül számokkal illusztrálni hogy is alakult az ingatlanadó nagyon sok ember számára.

Az kétségtelen tény, hogy településünkön /Somogy, Vasas/ igen jelentős az osztatlan közös tulajdonban élők száma. Tény, hogy ezen osztatlan lakások alapterülete megközelíti a 300m2-t. Tény, hogy ezen, a múlt században épült sorházakban általában  6 lakást alakítottak ki. Tény, hogy ezen lakások hasznos alapterülete az 50m2-t sem éri el, természetesen egyenként Tény, hogy ezen sorház lakói nem az ország leggazdagabbjai közé tartoznak, elég csak végigsétálni a településeken.  Ezzel szemben a városvezetés olyan építményadó rendeletet alkotott, ami ezen emberek számára egy rendkívül magas, mondhatni brutális adóemelést realizált.

Mielőtt a példára térnék, egy kis emlékeztető a novemberi tájékoztatóból. „ 1-80m2-ig 200Ft/m2,   80.01-220m2-ig  16.000Ft + 80m2 feletti rész után 450Ft/m2,   220m2 felett 79.000Ft + a 220m2 feletti rész után 900Ft/m2”

A példában szereplő valós adóalany lakásának hasznos alapterülete 38m2.

Erre az ingatlanra  kapott az adóalany egy határozatot, amiben az szerepel, hogy a 2011-es évre fizessen 7560Ft-ot   a    2012-es évre 24.564Ft.ot.

Nos ez egy 325%-os adóemelés. Másképp fogalmazva,  nem 200Ft-ot fizet m2-enként, ami logikus lenne, hiszen a hasznos alapterület nem éri el a 80m2, hanem 646Ft-ot.  Még érthetőbben  kb. ugyanannyi adót fog fizetni az adóalany a 38m2-re, mint az aki egy 100m2-es lakásba lakik. Csupán annyi a „ bűne”, hogy osztatlan  közös tulajdonban lakik

A végére még egy idézet. „ Hosszú évek tervezgetése után a város határozott lépést tett az igazságos közteherviselés megvalósítása felé.”

Hát mit ne mondjak, ez nem sikerült. Természetesen ez egy magánvélemény. Az olvasó pedig majd  kialakítja a saját véleményét!

Varju István

Szeretnék válaszolni…

Varju István sorainak sajnos van igazságtartalma, de azért szeretném pontosítani az általa leírtakat.

A novemberi számban már írtam arról, hogy a város vezetése a 2013. évi hatállyal módosította az adórendeletét, mert meglehetősen sok kritika érte a 2012. évben hatályos rendeletet. Ez a rendelet különösen az osztatlan közös tulajdonban élőket hozta nehéz helyzetbe. Többek között ez volt a legfőbb indító oka annak, hogy egy kedvezőbb, igazságosabb adórendelet megszülessen.

A példaként felhozott 38 m2-es osztatlan közös tulajdonba lévő lakásra vonatkozóan a számítás a következők szerint történhetett:

2011. évben a számítás úgy történt, hogy az osztatlan közös tulajdonú lakások alapterületének összegéből levonták a 80 m2 adómentes részt és a fennmaradó alapterületre kiszámították az adót. Az így kiszámított adót a helyi adókról szóló törvény alapján a tulajdonosok között a tulajdoni hányadaik arányában felosztották.

2012. évben a város a költségvetési hiányát sok más intézkedésen túl csak adóemeléssel tudta korrigálni, továbbá úgy ítélte meg, hogy az adóterhek eloszlása a város lakói között egyenlőtlen, igazságtalan, hiszen a 80 m2-nél kisebb alapterületű lakások lakói egyáltalán nem járultak hozzá a város költségvetéséhez. Gyakorlatilag szinte az egész kertvárosi, uránvárosi stb. kis alapterületű lakások lakói nem fizettek adót, szükséges volt az adózói kör bővítése. Ez volt az oka annak, hogy az adómentes alapterületet (80m2) 2012-es évre eltörölték. Ez az osztatlan közös tulajdonban élőket sajnos még nehezebb helyzetbe hozta. Rendkívül igazságtalannak éreztem ezt az intézkedést és kezdeményeztem az adórendelet revízióját. Mint ismeretes, év közben nem lehet adórendeletet módosítani, erre csak 2013. évi hatállyal lesz lehetőség.

2013. évben már az osztatlan közös tulajdonban élők is az életvitel szerint használt lakásuk alapterülete után fognak adózni 300 Ft/m2-es  adóval.

Az igazolt adófizetési nehézség feloldásaként lehetőség van méltányossági kérelem beadására is. Kérem, éljenek vele!

Huba Csaba

Comments

comments