Önkormányzati hírek

Még ez múlt év végén került kiírásra az a közbeszerzési pályázat, melynek során a Biokom kiszervezte a közterületek fenntartását. Területeinket a Pécs keleti körzethez akarták csatolni, és ezen az összevont területen a közmunkások helyett egy vállalkozó végezte volna a munkát. Akkor én nagyon elleneztem ezt több okból. Egyrészt a közmunkásaink munka nélkül maradtak volna, másrész a munkák elvégzésének minősége biztosan romlott volna. Sok lobbizás után sikerült elérni, hogy a helyi közmunkásaink megmaradjanak, sőt közülük hárman Biokom alkalmazásba is kerültek. Ők a helyi körülményeket jól ismerik, rálátásuk van a területre és munkájukkal mindig meg voltam elégedve. Ennyivel tartoztam nekik és ma már láthatjuk az eredményeket is.

A kötelezően ellátandó feladatokon túl olyan munkákat is el tudnak végezni, melyet a mai pénzínséges világban más módon lehetetlen lenne megoldani.

A közmunkásaink létszámát  időlegesen sikerült megnövelni várhatóan két hónap időtartamra, a meglévő állomány munkáját további tíz fő segíti.

Ezáltal lehetőség nyílik olyan munkák elvégzésére, amelyekre az elmúlt évtizedekben nem volt lehetőség.

A legnagyobb problémákat a csapadékvíz elvezető rendszerek, árkok és az utak állapota okozza, ezért ezek karbantartását végzik jelenleg.

Többfelé látványos eredménye van a munkájuknak. Vasason a Bencze József utca és az „M” utca padkáját tisztították meg egészen a Petőfi aknáig az évtizedek alatt lerakódott útszéli földtől, szeméttől. Az elburjánzó növényeket kiirtották, visszavágták. Elkészült a régi patika előtti útszakasz padkázása is. A „D” utcában elvégezték az árkok tisztítását, szemét elhordását. Ha a rendelkezésre álló időbe belefér, a Parcsin utca karbantartását is meg fogják csinálni. Hirden a Tömörkény utca teljes hosszában kiássák az árkot az utca mindkét oldalán. A munka nagyságát talán az elszállított földmennyiséggel lehetne mérni. Eddig 8 konténernyi föld  kitermelése és elszállítása történt meg. Somogyban is már néhány árok tisztítása elkészült, de még várhatóan a Búzakalász és Mázsaház utcai levezető árkok és átereszek karbantartása is meg fog történni. A tervek szerint a Somogy utcából a Gát utca irányába húzódó árok is sorra fog kerülni. Elvégezték már a Somogy utca padkázását is.

Hirden jelentős nagyságú önkormányzati bel- és külterületek parlagfű-mentesítését, bozótirtását végezték el, melyek egyébként nem a körzetükhöz tartoznak.

Az eltelt hetekben a Biokom jelentős kátyúzási munkálatokat végzett a településeinken.  Több helyen kijavította az ISPA beruházás szakszerűtlen kivitelezéséből adódó útsüllyedéseket. Itt kiemelném Vasason a Bethlen Gábor utcát, Somogyban a Somogy utcát és Hirden a Szabadföld és Pór Bertalan utcákat.

Ezen kívül is terveznek még útjavítási munkálatokat illetve néhány áteresz kitisztítását.

Huba Csaba

Comments

comments