Civilek a pályán

Az ezredforduló idején – mikor a Vasasért Egyesület elnökeként tevékenykedtem – éreztem meg, hogy a civil szerveződések előtt milyen lehetőségek állnak. Érdekérvényesítő képességükkel, összefogásukkal sokat tehetnek a településeink boldogulása érdekében. Gondoljunk csak a 2000-es évek elején a Bétára tervezet hulladék akkumulátor-feldolgozó kohó építésének megakadályozására.

Képviselői munkám megkezdésekor egyértelmű volt számomra, hogy a településeinken működő civil szervezetek támogatása mindenképpen egy jó befektetés, ezért szorgalmazni kell új civil szerveződések megalakulását is. Csak azok a lelkes egyesületi tagok, lokálpatrióták képesek a települések életében közérzetjavító, közösségi rendezvényeket, programokat szervezni, akik elkötelezettek, számos családi és munkahelyi gondjuk mellett hajlandóak az önkéntes, sokszor a siker öröméért végzett  munkára. Az eltelt hat esztendőben a meglévő civil szervezetek mellé újabbak alakultak és elmondható, hogy többségük szívós és kitartó munkával komoly eredményeket tett le a településeink asztalára. Talán meglepő azok számára, akik a közösségi életben nem vesznek rész, hogy a három településen – az egyházakat is beleszámítva – összesen 22 bejegyzett, és  6 be nem jegyzett civil szervezet működik. (Vasason: 9+3, Somogyban: 8+3 és Hirden: 5) Valamennyien büszkék lehetünk erre, hiszen a városban nincs olyan városrész, ahol a civilek ilyen számban és ilyen aktivitással dolgoznának a területeikért. Erről a munkáról már a városházán is elismeréssel beszélnek. Szinte valamennyi szervezettel jó a kapcsolatom, a rendelkezésemre álló lehetőségek szerint igyekszem munkájukat segíteni, és mi tagadás, munkájuk számomra is időnként nagy segítséget jelent.

Vasason kiemelném a Vasasért Egyesület munkáját. Az egyesület partnerségi megállapodást kötött a vasasi és somogyi szervezetekkel és az összefogás eredményeként képessé váltak komoly pályázati összegek elnyerésére, és hónapokon át tartó nívós programok megvalósítására. E programokról többször olvashattunk e lap hasábjain. Ezekben a pénzínséges években nagy eredménynek számít, hogy némi önkormányzati támogatással kultúrházaink KoBeKo néven (Kodály-Berze-Kossuth) még ma is működni tudnak. Gondos munkájuk eredménye, hogy Vasasnak és Somogynak sok év után ismét megnyíltak a könyvtárai. Ez mind-mind a civil összefogás eredménye.

A Szent Borbála Egyesület a városban elsőként építette meg a nívós kivitelezésű Trianoni emlékművet, továbbá épített egy 1956-os eseményekre emlékeztető kopjafát és a bányászati emlékpark folyamatos kialakítása is az érdemük. Már hagyománnyá vált, hogy a jeles napokon az emlékműveknél tartalmas ünnepségeket, továbbá más közösségi programokat is szerveznek.

A nemrég megalakult Napüdvözlet Egészségmegőrző és Életmód Egyesület jórészt egészségmegőrző programokat készít, és ezen felül bevállalták a volt gyógyszertár épületének állagmegóvását, üzemeltetését és hasznosítását.

A Bányász zenekar, a Népdalkar és a citera zenekar produkciói változatlanul színesítik az ünnepségeinket, rendezvényeinket, tagjaik nagy lelkesedéssel és odaadással végzik munkájukat.

Somogyban a Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület állami ünnepek, rendezvények alkalmával tartalmas irodalmi összeállítással szokott fellépni. Munkájuk sokévest tradíción alapszik.  Az egyesület sport és közösségi programok szervezését is végzi. A Jiu jitsu szakosztályuk  jelentős eredményeket ért el.

A Tegyünk Egymásért Egyesület jelentős energiát fordít a pályázati programok megvalósítására. Nevükhöz fűződik az évente megrendezésre kerülő Szent György napi egész napos program, melyre sokan szoktak kilátogatni  a muromi kereszthez. Az állami ünnepek alkalmával ünnepségeket, megemlékezéseket szerveznek.

A Somogyi Betyárok Lovas Egyesület a lovas sport népszerűsítését tűzte ki célul és már több fogathajtó bajnokságot szervezett. A Kossuth Művelődési Ház  felújítása során jelentős fizikai és szervező munkát végeztek.  Sikeresen elnyert pályázati pénzből a ház udvarán kemence épült.

A Vasason és Somogyban működő Bányász Szakszervezetek ápolják a bányász hagyományokat.

Hirden a Napsugaras Ősz Egyesület  tevékenysége is sokrétű. A település rendezvényeit produkcióikkal színesítik, kiállításokat és megemlékezéseket szerveznek.

Hird legnagyobb óhaja egy olyan közösségi ház, melyben nagyobb közösségi rendezvény is megtartható. (Sajnos ezt még ma sem sikerült elérnünk, de nem mondtunk le róla.) Ezen a jogos igényen próbál segíteni a Hirdi Nőegylet (természetesen a rendkívül aktív férjekkel együtt), mikor minden évben megrendezik a falunapot. A felállításra kerülő hatalmas sátor alapjául két év alatt elkészítették a betonozást, melyhez egy színpad is készült. Az anyagköltségben tudtam segíteni, de a munkát lelkes hirdi lakók végezték el a legnagyobb kánikulában. Tisztelem a kitartásukat.

Most már mindhárom településen van Polgárőrség, ugyanis ez évben Hirden is megalakították.  A vasasi polgárőrök újjá alakultak, tapasztalataim alapján nagyon eredményes, kitartó munkát végeznek.

A lap terjedelme nem teszi lehetővé, hogy minden civil szerveződés munkájáról részletesen írjak. Mégis talán sikerült felkelteni azok érdeklődését, akik eddig nem vettek ugyan rész a közösségi életben, de a későbbiek során szívesen vállalnának önkéntes feladatokat. Nagy szükségét érzem annak, hogy a településen élő fiatalokat is vonjuk be a munkába. Ez biztosítaná a civil lét folytatólagosságát.

Szeretném képviselőkén megköszönni a civil szervezetek valamennyi tagjának és kiemelten a vezetőiknek, hogy eredményes, kitartó, önzetlen munkájukkal nívós programokat, eredményeket, iránymutatást és méltóságot adtak a településeknek.

Huba Csaba

Comments

comments