TRIANON 1920. JÚNIUS 4.

A magyar történelem egyik legsötétebb pillanatáról, a 90 évvel ezelőtt ránk kényszerített trianoni békediktátumról emlékeztünk meg 2010. június 4-én. A vasasi templomkertben lévő Trianon Emlékműnél megjelent több száz helyi és városi lakos, számos civil szervezet, városunk polgármestere, és helyi képviselőnk is.

Ezen a napon a nemzeti összefogást jelképezve, a Kárpát-medence összes magyar templomában, a Trianoni békeparancs aláírásának pillanatában 3 percen keresztül zúgtak a harangok. Világgá zengték, hogy mi magyarok nem felejtünk, és ami a miénk volt, arról soha nem mondunk le. Hogy ehhez a felhíváshoz mi is tudtunk csatlakozni, köszönet Forr János barátom és Dávid fiam önzetlen közreműködésének, akik a toronyban fenn saját kezűleg harangoztak, mert a több napi esőzések olyan kárt okoztak a templomtoronyban, hogy a nagy harang elnémult. A harangozás alatt a négy gyermek a szétdarabolt Nagy-Magyarországot jelképezte, és amikor találkoztak, az együvé tartozást erősítették. Egy tucat nyílvesszőt egyesével össze lehet törni, de ha egy kötegben van, akkor már nem. Végezetül a Magyar Hiszekegy első versszaka:

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!
Ámen

Ruzsicsics Ferenc

Comments

comments