Egy újabb esély

Egy újabb esély

(FELHÍVÁS!)

Pécs város területén a vízvezeték hálózat és a csatornahálózat nagyobb része a Pécs Holding Zrt. tulajdonában van, kisebb részének (így Vasas-Somogy-Hird területén lévő közművek) tulajdonosa Pécs M. J. Város Önkormányzata. A vezetékhálózatok üzemeltetője a Tettye Forrás Zrt., ezért a viziközművagyon használatáért a tulajdonosok részére bérleti díjat kell fizetnie. A bérleti díjak fejében az üzemeltető a tulajdonosokkal kötött szerződések alapján felújítási keretet képez, melyből a közművek folyamatos felújítása, karbantartása biztosítható. Ebben az évben például a vasasi Berkenyés utcában 63,6 MFt értékben fogják kicserélni azt a vízvezeték hálózatot, amely az utóbbi években folyamatos üzemelési problémákat okozott és az ott lakók életét is megkeserítette.

A város vezetése úgy döntött, hogy az említett felújítási keretből elkülönít egy 50 MFt-os részt. Ezt az évente képződő összeget közműfejlesztésre kívánja felhasználni a város. Pécs város területén szétszórtan még vannak olyan lakások, lakóházak, ahol még a mai napig nincs bekötve az ivóvíz illetve a szennyvízcsatorna hálózat, ezért most ezen ingatlanok felmérése, felderítése történik.  A készülő igénylistából azon ingatlanok bekötése fog elsődlegesen elkészülni, mely több lakóházat érint, így gazdaságosabban megvalósítható.

Kérem Önöket, hogy a Vasas-Somogy-Hird területéről írásban jelezzék számomra, hogy mely területeken van igény a víz- és/vagy csatornahálózat bővítésére. Levelüket a huba.csaba@freemail.hu e-mail címre vagy nevemre címezve a Pécs M. J. Város Önkormányzata, Pécs Széchenyi tér 1. címre várom. Kérem levelükben közöljék az ingatlan(ok) tulajdonosának nevét és elérhetőségét, az ingatlan címét vagy helyrajzi számát.

(Az Erdőalja utcai vízvezeték igényről, a Szövetkezet utca végi csatornahálózat igényről és a Szövetkezet utca patakon túli nyúlványának vízvezeték igényéről már tudomásom van.)

Nem tudom garantálni az igények teljes körű kielégítését, de mindenképpen segíteni próbálok a megvalósításban.

Huba Csaba

képviselő

Comments

comments