Kérdések – Válaszok

Kedves Olvasóink jelezték, hogy a megjelentetett kérdésekre mástól is kérjünk információt, választ, hiszen olyan témákat feszegettünk, amit a városvezetés is válaszra méltathat.
Az utóbbi két számban megjelent kérdések közül feltettünk néhányat dr. Páva Zsolt Polgármester Úrnak is.
A kérdések ismerősek lesznek, és a válaszok…..

Polgármester úr 2006 és 2009-es év polgármester választási kampánybeszédében elhangzott, hogy a Somogy, Vasas, Hird települések részönkormányzatainak át kíván adni önkormányzati feladatokat, és ezzel kapcsolatos döntési hatásköröket. Milyen feladatok lesznek ezek, és mikor várható az átadás időpontja?

A feladatok részönkormányzatoknak, civil szervezeteknek való átadását célzó program elindult. A közelmúltban Kis-Varga Istvánnal, a Pécs-Keleten tevékenykedő Origó Ház Egyesület elnökével írtunk alá ilyen irányú szerződést. A megállapodásban a felek vállalják a keleti városrészre vonatkozó fejlesztések összehangolását, civil decentrum kialakítását. Mindezt azért tartom fontosnak, mert a helyben működő civil szervezetek ismerik a legjobban az ott felmerülő igényeket, problémákat, s a konfliktuskezelés is eredményesebb lehet a segítségükkel.
Komolyan számítok Somogy, Hird, Vasas civil szervezeteinek munkájára, hogy ezeken a településrészeken is megvalósulhasson a feladatátadás. Kérem, hogy a megállapodás előkészítésében legyenek a segítségünkre!

Kérem, szíveskedjen bemutatni az említett településekre vonatkozó 2010-2014 évi fejlesztési koncepciót és annak megvalósítási ütemét.

Egységes koncepció van, amely egész Pécsre vonatkozik. Természetesen vannak olyan fejlesztések, amelyek elsőbbséget élveznek. Ilyen például a vízelvezetés, csatornázás korszerűsítése, fejlesztése, vagy a közutak fejlesztése. Mindenkori mértékét az adott évi költségvetési rendelet szabályozza pénzügyi oldalról, a szabályozási terv pedig műszaki oldalról. Nagyon fontos számunkra a közösségi közlekedés fejlesztése is, hogy minél kényelmesebb legyen a busszal történő utazás a városon belül.
Pécs-Somogy lakói egy januári fórumon elmondhatták véleményüket az új építési telkek kialakításáról. A Pernecker István utcában nadrágszíj telkek keresztirányú újrafelosztásával beépíthető terület jön létre. Az ezzel kapcsolatos megállapodás tervezetét a napokban postázza a hivatal.

Somogy, Vasas, Hirden lakók szeretnék megismerni a város költségvetéséből a településekre eső források és költségek pénzügyi adatait.
Kialakítatná a kérésünknek megfelelő 2010 évi pénzügyi beszámolót, amely megegyezik a város költségvetésének struktúrájával, és közzétenné ezt a lakosság számára?

A 2010-es egységes városi beszámoló az Államháztartási törvény szerint 2011 áprilisára készül el. A településrészekre eső források és költségek pénzügyi adatait ezek után lehet elkülöníteni.

EKF maradványpénzekről sokat hallottunk, ígéretet is kaptunk településeinket érintő 150 millió forintos város rehabilitációs felhasználásra, milyen célra kerülnek felhasználásra és mikor?

Csak az elszámolás végén tudhatjuk meg, hogy lesz-e az EKF programok finanszírozására szánt összegekből maradvány. Az ismert épület alapozási problémák miatt, melyek jelentős többletköltséggel jártak, feltételezhetően nem lesz maradványpénz. Biztosat azonban az elszámolás végén lehet csak mondani.

Köszönjük a válaszát a Polgármester Úrnak, és külön köszönöm a kérdéseiket az Olvasóinknak, továbbra is bíztatni szeretnék mindenkit, hogy kérdéseiket, észrevételeiket juttassák el szerkesztőségünk e-mail címére. (mihir2007@freemail.hu)
Rácz Gábor

Comments

comments