Leszakadás

Véleményem szerint az elszakadással l való foglalkozáshoz először is vitaindítófüggetlen szakmai stratégiai anyag készíttetése lenne indokolt. Ennek hiányában üres szócséplésbe torkollhat a kezdeményezés. Az anyagnak tartalmaznia kell számszerűsítve a kiváló települések ( feltételezem, hogy Vasas, Somogy és Hird önállósodott településeinek önkormányzatai és és körjegyzősége ) várható bevételeit és kiadásait, az adóbevételektől az állami normatívákig pontosan nevesítve a tételeket, de többek között a települések jövőstratégiáját, fejlesztési, kitörési lehetőségeit.
Működik egy Stratégiakutató Intézet, mely számtalan önkormányzattal dolgozik együtt az élhetőbb jövő megteremtése érdekében. Missziós tevékenységet vállalnak azért, hogy új képviseleti modelleket, szociális és egészségügyi alternatív rendszereket honosítsanak meg, olyan rendszereket, melyben nemcsak négyévente egyszer tölthetik ki a választók a lutriszelvényt, hanem folyamatosan beleszólhatnak, érdemben részt vehetnek a közös ügyeik intézésébe. Ezt az intézetet javaslom megkeresni és a vitaanyag elkészítésével megbízni, majd a tények és a lehetséges jövőalternatívák feltárása után lehet felelősen foglalkozni, akár döntést hozni az elszakadás kérdéséről.
Az önállósodás időkereteit jelentősen behatárolja, hogy a települések társulási nyilatkozatai körjegyzőség alakítására (enélkül pedig a fenntarthatóság kétséges)időpontokhoz kötöttek .
Úgy gondolom, hogy az elszakadástól függetlenül is érdemes lenne felállítani egy mérleget arra vonatkozóan, hogy a város fejlesztései, a felvett hitelek felhasználásai gyümölcsöztették-e a településeinket, javították-e a komfortérzetünket.
Nincs felemelkedés a helyi közösségek, az önfenntartó kezdeményezések erősítése nélkül. Ezeket a formákat kellene támogatnia, szerveznie először is a részönkormányzatnak. Sok jó kezdeményezés van már jelen a társadalmunkban:helyi részvételi demokrácia modellek, utcaközösségek, magisztrátusok, szociális szövetkezetek, helyi pénzek, önellátó rendszerek. Ismerkedjünk, barátkozzunk, próbálkozzunk ezekkel az új intézményekkel, melyek megalapozhatják az önállóságotés összefogva egymással tegyünk ezért a gyönyörű, jó adottságokkal bíró, jobb sorsra érdemes élőhelyért.
Internetezőknek ajánlom jó szívvel a következő linken az abai helyi közösségfejlesztő példa megtekintését és megfontolását, de a tiszta hangok (internetes ) rádió valamennyi műsorát:

http://tisztahangok.wordpress.com/

egy itt élni szerető (nem tüke) : Szőts Rózsa

Comments

comments