Kérdések – Válaszok 2011

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük a beküldött kérdéseket és észrevételeket, és ez alkalommal is újabb kérdéscsokrot adtunk át Huba Csaba képviselő úrnak. Továbbra is biztatni kívánjuk Önöket, hogy osszák meg velünk kérdéseiket, véleményeiket, amelyeket leadhatja a szerkesztőség postaládáiba, a település patikáiban, és az impresszumban megadott e-mail címen.

1. Rendelkezik Ön olyan 2010 évre vonatkozó adatokkal, amely a 3 településre (Somogy,Vasas, Hird) fordított költségeket és költségvetési forrásokat, bevételeket mutat be, Pécs városának költségvetési tervével megegyező struktúrában? Amennyiben nincs a birtokában ilyen adat, fontosnak ítéli az adatok bekérését és bemutatását?

Értem a kérdést. Nyilván a kérdés feltevője arra szeretne választ kapni, hogy a városi költségvetésből arányosan részesülnek-e településeink, vagy ha önállóak lennének a településeink, vajon a mostani helyzetünknél jobb körülményeket tudnánk e biztosítani. Sokszor próbáltam már számításokat végezni ezzel kapcsolatosan, de rendkívül bonyolult ezeket a számításokat elvégezi, az adatok között összehasonlításokat tenni. Vannak könnyen lekérhető, átlátható adatok: például a bevételi oldalon a befolyt építményadó összege, vagy a gépjármű adó stb. , vagy a kiadási oldalon pld. az iskolák és óvodák fenntartási költségei vagy a terület kátyúzására, útjavításokra, vízelvezetésekre, közvilágításra stb. fordított költségek, de említhetném a részönkormányzatok támogatását is.
A költségek nagyobb részének kiszámítása szinte lehetetlen, hiszen nem csak az önkormányzat költségvetését kell vizsgálni, hanem a szolgáltatásokat végző önkormányzati cégek, intézmények bevételeit-kiadásait is. Próbálom ezt példákkal megmagyarázni: Ha például a BIOKOM egy hulladék lerakót létesít vagy vásárol egy kukás autót, nehéz ebből elkülöníteni a településeinkre eső költségeket. Vagy ha a Tettye Forrásház például hálózat rekonstrukciót hajt végre a város valamelyik területén, vajon ebből mennyi terheli településeinket? De sorolhatnám a pécsi színházak, a Kodály Központ, a Tudásközpont, a középiskolák, az állatkert, a művészeti kiállítóterek, a Közterület Felügyelet, a rendőrség támogatása, a sport, a buszközlekedés költségeit, a hóeltakarítást, a közterületek felújítását és fenntartását stb.-stb. – sokáig lehetne sorolni. A bevételi oldal esetében is példát hoznék fel. Például ha a város elad egy nagy értékű ingatlant, vajon annak bevételéből mennyi lehet a ránk eső rész?
Szeretnék én is pontos adatokat látni, de ez jelenleg a teljesíthetetlenség kategóriájába tartozik.

2. Megint rebesgetik a hirdi iskola bezárását. Mit tud erről?

Ne rebesgessék, mert akkor a szülők elbizonytalanodnak és ismételten kevés gyerek fog beiratkozni a hirdi iskolába. Gyerek nélkül pedig nincs iskola. Ezért kérem a hirdi szülőket, hogy a lehetőségeikhez mérten gyermekeiket a hirdi iskolába járassák. A hirdi iskola megtartásáért segítőkészségemet négy esztendő óta tapasztalhatják, és ami tőlem telik, azt ezután is meg fogom tenni, de csak akkor tudok segíteni, ha a gyereklétszám elfogadható lesz. A pedagógusok lelkiismeretes, áldozatkész munkát végeznek, jó közösséget építenek, a kis létszámú osztályokban a gyerekekre is több idő, gondoskodás jut.

3. Kiterjeszthető a közmunkások tevékenysége a rászorult (idős, beteg, stb)
lakosság járdái útfelületeinek csúszásmentesítésére?

Mindenek előtt rögzíteném, hogy én nem vagyok a közmunkások „főnöke”, ebből következően nem adhatok utasításokat nekik. A közmunkások a Pécs Holdinghoz beolvasztott Munka Pécs-Baranyáért Kht. alkalmazottai, és a településrészi önkormányzatok csupán anyagi támogatást nyújtanak a munkájuk végzéséhez. Feladataikat pontosan meghatározzák, de ezen felül még sok mindent elvégeznek. Személyes kérésemre soha még nem mondtak nemet, mindig igyekeztek elvégezni a rájuk bízott feladatokat. A Kút utcai árvíz során megmaradt homokzsákok kikerültek a közterületekre, és a havazás után a homokszórást helyenként elvégezték. Kérem, hogy az idős, beteg lakók ingatlanjai előtti sikosságmentesítést elsősorban a hozzátartozók vagy szomszédok segítsenek elvégezni, ha semmiképpen nem megoldható, találunk rá megoldást.
Közterületre homok kérhető a 801-711 telefonszámon.

4. Mik a legfontosabb legsürgősebb feladatok Ön szerint 2011-ben, amit mindenképpen szeretne elintézni, megvalósítani?

Sok mindent szeretnék elintézni, de a város költségvetése határokat szab.
Talán a legfontosabb lenne mindhárom településen a csapadékvíz elvezetések újragondolása, felújítása, karbantartása. Szeretném, ha a településeiken már nem lennének sáros utcák, jó útburkolatokon járnánk.
No itt be is fejezném, mert ez már több tízmillió forint

Rácz Gábor

Comments

comments