Szennyvíz átemelő szivattyúk üzemeltetése

Az ISPA beruházás során az alacsonyabban fekvő épületek szennyvíz-hálózatra történő csatlakoztatása csak a házi szennyvízátemelő szivattyúk telepítésével volt megoldható.

A telepítés során az érintett lakosok azt a tájékoztatást kapták, hogy a szivattyú karbantartása, javítása a szolgáltató feladata lesz, annak költségeit nem kell a tulajdonosnak állnia, feltéve, hogy ha azt üzemszerűen használja. A működéshez szükséges villamos energiát a lakónak kell biztosítania.

Nem sokkal a projekt lezárta után, de azóta is már többször előfordultak szivattyú meghibásodások. A garanciális javításokat egy ideig a szolgáltató alvállalkozója teljesítette, de a tisztázatlan jogviszonyok és a forrás hiánya miatt a karbantartási, javítási szolgáltatás ellehetetlenült. A szivattyú meghibásodása miatt előfordult, hogy néhány család rendkívül méltánytalan helyzetbe került, problémájukat csak személyes közreműködésemmel sikerült megoldani. A kiszállási, javítási költségek általában a lakókat terhelték.

Erre a lehetetlen, méltánytalan helyzetre már sok ízben felhívtam az illetékesek figyelmét, kérve a probléma megoldását. A február 23-i Közgyűlésen végre döntés született a szivattyúk karbantartása, javítása ügyében.

A döntés értelmében az Önkormányzat üzemeltetési szerződést köt a szolgáltatóval (Tettye Forrásház Zrt.), mely szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló átemelők karbantartási és hibaelhárítási feladatait. A szerződés hatálya 5 évre terjed ki. Mivel az átemelők nem tartoznak a viziközmű hálózat körébe, ezért az Önkormányzat úgy tervezi, hogy az átemelőket az öt esztendő lejárta után az ingatlantulajdonosok tulajdonába adja. (Ezzel ma sem értek egyet, de öt esztendőt már nyertünk!)

A város területén beépített 1508 db házi szennyvízátemelő karbantartására 11,2MFt-ot és a  javítások elvégzésére, továbbá a szivattyúk cseréjére 14,9 MFt-ot ad át a város évente a vízgazdálkodási fejlesztési alap rekonstrukciós keretéből a szolgáltatónak.

A szolgáltatónak évente kötelezően el kell végeznie a szivattyúk karbantartását (szemrevételezés,  jelzőtökök állapota,  szivattyú kiemelése, tisztítása, akna tisztítása, elektromos berendezés szemrevételezése).

A meghibásodást a Tettye Forrásház Zrt. 421-799-es telefonszámára lehet bejelenteni a hét bármely napján 0-24 óráig. A hibaelhárítást a szolgáltató 12 órán belül megkezdi, ha a helyszínen nem megoldható a javítás, a javítás idejére csereszivattyút kell biztosítani.

A karbantartások és a hibaelhárítások körülményeiről és időpontjáról naplót vezetnek.

A rendeltetésszerű használattól eltérő magatartás esetén a hibaelhárítás költségei a fogyasztót terhelik.

Remélem, az átemelővel rendelkező tulajdonosoknak megnyugvást fog jelenteni a szerződés létrejötte. Hogy öt esztendő után ki fogja üzemeltetni az átemelőket, erre még nem tudok választ adni, de addig még sok minden történhet.

Huba Csaba

Comments

comments