Adórendeletek változása

A Közgyűlés 2012. január 19-i ülésén módosította az építményadóról szóló 51/2011. (X.29.)  sz. önkormányzati rendeletet és a telekadóról szóló 52/2011. (X.29.) sz. önkormányzati rendeletet.

Az építményadó és a telekadó rendelet településeink szinte valamennyi lakóját érinti, ezért talán nem haszontalan, ha a településeink lakóinak adózására vonatkozó legjellemzőbb előírásokat röviden ismertetjük.

Építményadó:

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó évi mértéke 2012. január 1-jétől a lakás céljára szolgáló építmény esetén:

1-80 m2 adólap esetén 200 Ft/m2,

81-220 m2 adóalap esetén 16 000 Ft és a 80 m2 feletti rész után 450 Ft/m2 ,

221 m2 adóalaptól 79 000 Ft és a 220 m2 feletti rész után 900 Ft/m2.

A nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építmény után – kivéve a gépkocsi tárolót – nem kell adót fizetni.

A vállalkozó tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építmény esetén – kivéve a gépkocsi tárolót, illetőleg a szociális, egészségügyi, nevelési-oktatási, kulturális, valamint sport intézmények céljára szolgáló építményeket – a külvárosi területre vonatkozóan 1 000 Ft/m2. A gépkocsi tárolóra fizetendő adó mértéke 300 Ft/m2.

Adókedvezmény:

50%-os mértékű adókedvezményt vehet igénybe a lakcímnyilvántartás szerinti lakhelyéül szolgáló lakása után az az adóalany, aki a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 11.§ (1) bekezdés e), illetve f) pontja alapján a vele egy háztartásban élő legalább három gyermek után részesül családi pótlékban, illetve nevelőszülőként vagy hivatásos nevelőszülőként legalább három gyermek után részesül családi pótlékban.

Adómentesség:

Adómentes a lakcímnyilvántartás szerint lakhelyéül szolgáló lakás után tulajdoni hányada arányában fizetendő adó alól a 62. év feletti egyedülálló adóalany, amennyiben havi jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum háromszorosát (jelenleg 85.500 Ft), amennyiben a lakás hasznos alapterülete nem haladja meg a nyolcvan négyzetmétert. Egyedülálló az a személy, aki nőtlen, hajadon, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Az adómentességre jogosult adóalany a mentességre vonatkozó igényét vagy az arra jogosító feltételek megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatósághoz.

Telekadó:

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó évi mértéke 2012. január 1-jétől a településeinket érintően (III. körzet):

1-1500 m2 adóalap esetén 0 Ft/m2;

1501-3000 m2 adóalap estén az 1500 m2 feletti rész után 10 Ft/m2;

3001-5000 m2 adóalap esetén 15 000 Ft és a 3000 m2 feletti rész után 30 Ft/m2;

5001 m2 adóalaptól 75 000 Ft és az 5000 m2 feletti rész után 60 Ft/m2.

Mindkét adónem esetében az adóalany bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles eleget tenni.

Huba Csaba

Comments

comments