Részönkormányzati hírek

Részönkormányzati hírek

  • Talán enyhít a Hirdi lakosok vizesedési problémáinak megoldásában az a Vöröshegy utcában elkészült, kikövezett csapadékvíz elvezető árok, amely a József Attila térről lezúduló csapadékot képes felfogni és levezetni a Zámor utcai árokba. A beruházás a részönkormányzat által megszavazott 513 eFt-ból és a 400 eFt-os képviselői keretemből valósult meg. Az árok kikövezésének költségeit a BIOKOM vállalta.

Kezdeményezésemre a város DDOP pályázatot adott be további források elnyeréséhez. Ha a pályázat sikeresen zárul, a Zámor utcai gyüjtőárok tisztítása és a 6-os út alatti áttöréssel a hirdi vízfolyásba történő bevezetése meg fog történni. (Kb. 5 MFt)

  • Sikerült a vasasi Berkenyés utca lakóinak régi és jogos kívánságát is többé-kevésbé teljesíteni. Elkészült az utca mart aszfalttal történő terítése, illetve a Legény utcai feljáró szakaszának aszfaltozása. (A 1.268 eFt-os költségeket a részönkormányzat fedezte.)  Eredetileg csak kavicsozásra futotta volna, de sikerült mart aszfaltot szerezni. Ez az anyag azért jobb, mert a nyári kánikula során összeáll, összekeményedik. Sajnos a nyári terítés nem volt megoldható. Ezért fontos lenne, hogy a következő nyári meleg napokig az út állapota ne romoljon jelentősen, kerülendő a nagy sebességgel történő autózás, a „kerékpörgetés” stb. Remélem a nyáron lesz lehetőségem arra, hogy az út felületének zárásaként egy emulziós réteget és egy finom kavicsszórást is kapjon az út. Szakemberek szerint ez szinte egyenértékű lenne az aszfaltos út minőségével.
  • A somogyi Széna utca lakói csak nagy kerülővel tudták elhagyni a települést, mert a Széna utca-Pajtás utca közötti földes út nehezen járhatóvá vált. Az utca nagy gépjárművel történő megközelítése is nehézkesnek bizonyult. Ezen próbált segíteni a részönkormányzat, mikor az út javítására 500 eFt összeget megszavazott. Az út kb. 7-800 m-es hosszának mart aszfalttal történő terítése megtörtént. Az anyaghoz térítésmentesen a BIOKOM kapcsolatai révén sikerült hozzájutni.

Az út magánterületet is érint. Ezuttal is köszönetemet szeretném kifejezni a terület tulajdonosának, hogy a közösségi érdeket szem előtt tartva hozzájárult az út kialakításához.

  • Egy mozgássérült hölgy kérésére elkészült a  somogyi Sas utca meredek nyúlványának aszfaltozása is kb. 30 m hosszúságban, költségét a részönkormányzat biztosította (276 eFt).

Huba Csaba

Comments

comments