Új ciklus kezdődik

2010-2014
Új ciklus kezdődik


Tisztelt Választópolgárok, Kedves Vasasiak, Hirdiek és Somogyiak!

Több mint egy hónap telt el a választások óta.
Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani azon választóknak, akik szavazataikkal megtiszteltek és 64,82%-os támogatásukkal lehetővé tették számomra, hogy továbbra is végezzem megkezdett munkámat. Számomra fontos, hogy a választópolgárok miképpen értékelik a teljesítményemet. Természetesen az elmúlt négy esztendő során számos dicséretet és kritikát kaptam a beszélgetések, visszajelzések alkalmával, de átfogó értékelést a választás eredménye adott számomra. Megerősítette bennem a hitet, hogy érdemes dolgozni a közösségeinkért, érdemes újra bevállalni az elkövetkezendő négy esztendő feladatait, hiszen Önök erre felhatalmaztak.

Az új ciklusban a képviselők létszáma közel felére csökkent és így minden képviselőre nagyobb feladat és felelőség hárul. A 24 választókerület helyett ma már csak 19 választókerület van, több választókerületet összevontak. Ez az összevonás Vasas-Somogy-Hirdet nem érintette. A FIDESZ-KDNP-ÖPE polgármester jelöltje és képviselő jelöltjei valamennyi választókörzetben fölényesen megnyerték a választást, így 19 mandátumot szereztünk. A töredékszavazatok alapján a listáról az MSZP 4, a JOBBIK 2 és az LNP 2 mandátumot szerzett. Így a polgármester személyével a közgyűlés létszáma 40-ről 28 főre csökkent. Várhatóan a jelentős többség majd lehetővé teszi az egyszerűbb döntéshozást.

Megkezdtük, folytattuk a munkát. Október 11-i első, alakuló frakció ülésen Dr. Hoppál Pétert választottuk meg a FIDESZ-KDNP frakció vezetőjének. Az ÖPE három fővel, az MSZP 4 fővel alakította meg frakcióját.
Az október 13-i alakuló közgyűlésen megtörtént az alpolgármesterek megválasztása. Dr. Páva Zsolt polgármester javaslatára két alpolgármestert választottunk Nagy Csaba és Csizi Péter személyében. Jelentős változás, hogy a bizottságok egy részének összevonásával a korábbi kilenc helyett csak öt bizottság fog működni: Természeti és Emberi Erőforrás Fejlesztési Bizottság, Népjóléti és Sport Bizottság, Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és Városfejlesztési és Kommunális Bizottság. Magam a Városfejlesztési és Kommunális Bizottságban kértem és kaptam helyet. Több okból is ezt a bizottságot választottam. Egyrészt műszaki végzettségemhez talán ez áll legközelebb, a korábbi ciklusban is a Kommunális Bizottság tagja voltam, némi tapasztalatot szereztem és nem utolsó sorban talán ebben a bizottságban tudom leginkább képviselni a honi érdekeinket.
Az október 3-i választások napjával a részönkormányzatok mandátuma lejárt, jelenleg a részönkormányzatok nem „üzemelnek”. Várhatóan a 2011 év elején fog megtörténni a részönkormányzatok tagjainak és vezetőjüknek a megválasztása. Természetesen csak ezt követően lehetséges elkészíteni a részönkormányzatok költségvetését a támogatási összegek ismeretében. Mindaddig anyagi forrásokkal sajnos nem rendelkezünk.

A munkálatok október hónapban is folytak. Somogyban befejezéséhez közeledik az ISPA III program, melynek során a Bányatelep lakói a csatornahálózat létesítése után új vízvezeték rendszert is kaptak. Az itteni úthálózat helyreállítása aszfalttal, illetve mart aszfalttal megtörtént. Október 11-én a lakók kérésére bejárást kezdeményeztem a területre, melynek során a lakók elmondhatták a kivitelezéssel kapcsolatos problémáikat, továbbá a régóta fennálló vízelvezetési gondjaikat az ISPA csoport és a Városfejlesztési Főosztály munkatársainak.
Még a választások előtt megtartott részönkormányzati üléseken határozatok születtek arról, hogy a maradék költségvetési összegeket adjuk át a Pécs Holdingnak útjavítás céljára. (Vasas: 144 eFt, Somogy: 276 eFt, Hird: 513 eFt) Az útjavítások októberben elkészültek. Ezen felül a Hajadon és Bencze József utca kátyúzása is megtörtént.
Több esztendős vajúdás után végre elértük, hogy a vasasi mozit a Baranya Megyei Önkormányzat lebontassa. Az idősebb korosztály fiatalságát idézve, nosztalgiázva gondol vissza erre a hajdan közkedvelt szórakozóhelyre, de a környezetét csúfító, romos, életveszélyessé váló épület látványa azt hiszem már senkinek nem hiányzik. Szeretném elérni, hogy a lebontott épület területe rendezett legyen. Remélem, ez már könnyebben fog megvalósulni.
Remélem rövidesen meg fognak oldódni a Vöröshegy utca környéki vízelvezetési problémák is.

Amit kérni szeretnék a lakosságtól az elkövetkező négy esztendőre:
Próbáljunk hathatósabban fellépni a közterületek rongálóival és a szemetelőkkel szemben.
Próbáljunk többet segíteni a lakóházunk környéki közterületek gondozásában, rendezésében, virágosításában, fordítsunk nagyobb gondot a csapadékvíz elvezetésére szolgáló árkok karbantartására.

A helyi újságunk hasábjain a továbbiakban is igyekszem tájékoztatni a terület lakóit a településeinkkel kapcsolatos történésekről, döntésekről.

Huba Csaba

Comments

comments