A szennyvízcsatorna előnye – vagy hátránya?

Több éve már hogy elkészült a településünkön a szennyvízcsatorna-hálózat de a bosszúságok azóta nem hogy csökkennének inkább sokasodnak.

Az hogy több helyen vissza kellett bontani és újra beállítani a csőrendszert, hogy lefelé folyjon a víz már nem furcsa, hiszen mindenki látta a kivitelezés alatt milyen munkát végezetek. Nem akarom senkinek a munkáját bírálni, de a hanyagság és kapkodás most látszik meg.

Szakszerűen a csövet 15+35cm homokágyba kellett volna helyezni, betömöríteni és utána rá a földet majd ezt is betömöríteni. (Otthon a gyerek homokozójában több homok van mint amit a mi utcánkban betöltöttek.)

A sok teherautónyi föld, amit elhordtak, most hiányzik, ezért süllyed meg számtalan helyen az út és útszéle.

Hirden van olyan útszakasz ami olyan mint a káposzta – folt hátán folt. Ahol megsüllyedt az aszfalt 1-2m-t kijavítottak, egy hét múlva leszakadt közvetlen mellette. Van olyan útszakasz amit közel fél év alatt sem sikerült kijavítani.

Az eddig is kritikán aluli útjainkat így sikerült még jobban tönkretenni. Többszöri jelzésemre amihez fényképeket is mellékeltem olyan választ kaptam amit úgy hiszen mindenkinek tovább kell adjak.

Szó szerinti idézet a levélből:

„Tisztelt Schenk János részönk. képv. Úr!

Ahogy már korábban megírtam Önnek, Társaságunk a Hídépítő Zrt.-vel bejárta az ISPA II/A ütembe érintet területet. Társaságunk kezelésében Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közutak állnak. A szavatossági bejárások kizárólag a közutakra terjedtek ki. A hibalistát átadtuk a Vállalkozó részére. Tudomásunk szerint a Hídépítő Zrt. a hibajavításoknak nekiállt azzal a feltétellel, hogy november 15-ig befejezi azokat. Sajnos hatást nem tudunk gyakorolni a Vállalkozóra, mivel a BIOKOM Kft. semmilyen szerződéses formában nem állt és nem áll a Hídépítő Zrt.-vel. A kivitelezési munka megrendelője és lebonyolítója P.M.J.V. Önkormányzata volt.

Ettől függetlenül mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hibák javításra kerüljenek. „

Most már mindenki érti, vagy nem?

Ez pontosan olyan mint a gyerek esete a sok bába között.

Ki kivel van? Kinek kellett volna? Ki bízott meg kit?

Hát nem csoda ha nem készül el az utunk, de november 15-ig még van egy kis idő és ha szerencsénk van leesik az első hó akkor meg úgysem látszik.

Csak ne essen bele senki!!!

Schenk János

Comments

comments