Egymás mellett élünk

Fogadóóráimon, telefonon gyakorta kapok olyan bejelentéseket, panaszokat, amelyek alapján állíthatom, hogy nem tudunk egymás mellett kulturáltan, békességben élni. A panaszosok tömegesen sorolják fel vélt vagy valós sérelmeiket a környezetükben, szomszédjukban élőkkel szemben. Ezek a panaszok általában a szemét elhelyezésére, az állatok tartására, a zajkeltő gépekre és szórakoztató elektronikus berendezések hangos üzemeltetésére, a hulladék égetésére, a csapadék- és szennyvizek elvezetésére vonatkoznak.

Nem figyelünk arra, hogy a környezetünkben élőket lehetőség szerint ne zavarjuk meg életvitelükben.

Egy korábbi írásomban a háztartásban használatos, zajkeltő gépek (fűkasza, láncfűrész stb.) használatának korlátozásával kapcsolatos új rendelet előírásait ismertettem. Talán nem lenne haszontalan, ha a kerti tűzgyújtással és az állattartás szabályaival is foglalkoznánk a teljesség igénye nélkül.

A szabadban történő égetés a levegőt szennyezi. Kertjeinkben jelentős mennyiségű zöldhulladék, falevél, fűnyesedék keletkezik. Talán a leghasznosabb, ha ezt komposztálóban gyűjtjük össze, hiszen ebből két év múltán kiváló minőségű komposzt keletkezik. Nem komposztálható a diófa levele és az örökzöldek. A komposzttal a talaj termőképességét újra vissza tudjuk pótolni. Aki erre nem veszi a fáradságot, lehetősége van a zöld hulladékot elszállíttatni a Biokommal.  Gyűjtőzsákokban illetve méteres kötegekben kihelyezett zöld hulladékot minden második héten gyűjtik. (A szállítási menetrend megtalálható a www.biokom.hu honlapon) A kert őszi és tavaszi takarítása során keletkező hulladék elégelése az önkormányzati rendelet (22/2003. (04.23.) sz. rendelet 11-18§) előírásait betartva lehetséges. Eszerint a kerti hulladék nyílttéri égetését csak április és november hónapokban szabad elvégezni 10-17 óra között. A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az égetés kárt nem okoz. A kerti hulladék égetése az emberi egészséget és a környezetet nem károsíthatja. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladékok, stb.).

Jó tanácsként talán elfogadják tőlem, hogy mindenképpen csak száraz anyagot érdemes begyújtani és lehetőleg olyan időjárást válasszunk, mikor gyenge szellő is fújdogál. Ha ezt betartjuk, a tűz szinte füstmentesen ég, ezáltal nem zavarjuk túlságosan a környezetünket. Lehetőleg figyeljünk oda, nincs e a szálló füst útjában nyitott ablak vagy például kiteregetett, száradó ruha. Szomszédok között ez konfliktus kialakulásának forrása lehet.

Itt jegyezném meg, hogy ez a rendelet szabályozza a parlagfű irtását is:

„Az ingatlantulajdonosok a parlagfű elterjedését kötelesek megakadályozni, irtásáról –virágzás előtt- az időjárástól függően szükséges gyakorisággal gondoskodni.”

A rendelet értelmében szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy 3.000.- Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a rendelet fentiekben ismertetett rendelkezéseit megszegi.

A ház körül tartott haszonállatok illetve kedvtelésből tartott állatok is okozhatnak nézetkülönbségeket a lakókörnyezet lakói között, ezt a 14/2009. (V.15.) rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében családi házban 3 db eb illetve 3 db macska tartható, és ezek szaporulata 3 hónapos korig. Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy az mások testi épségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Az ebeket – szükség esetén bekerített és lezárt helyen, vagy megkötve – a nap minden szakában akként kell tartani, hogy elkóborolni, közterületre vagy más személy ingatlanára felügyelet nélkül kijutni ne tudjanak.  A felügyelet nélküli, közterületen szabadon engedett ebeket a gyepmester befogja és a Pécs-somogyi állatotthonba szállítja. Ezeket az ebeket a tulajdonos 15 napon belül a szállítási és tartási költség megfizetése ellenében kiválthatja, de ez nem érinti a tulajdonos szabálysértési felelősségét. A gyepmesteri tevékenység díjai: szállítás (begyűjtés): bruttó 4.000 Ft/alkalom, tartási költség: bruttó 1.500 Ft/nap.

A haszonállatok tartásával kapcsolatban, azok sokfélesége miatt (nyúl, sertés, juh, marha, ló, baromfi, galamb, méhek stb.) nehéz lenne teljes körű tájékoztatást adni. Aki ilyen állatokat tart, a fenti rendeletben megtalálja az adott állatfaj tartási előírásait. (www.pecs.hu)

Fontosnak tartom, hogy a zajkeltő gépek használatánál, a kerti zöldhulladékok égetésénél, az állatok tartásánál és egyéb konfliktust okozó tevékenységeknél próbáljunk tekintettel lenni a szomszédos lakókra. Lehetőség szerint ne szegjük meg az írott és íratlan szabályokat, mert a jószomszédi viszony fenntartása mindannyiunk érdeke kell hogy legyen.

Huba Csaba

Comments

comments